MSC MY13-15 TURBO S (FRAME INSERT BOTTOM) STATIC SHIM RETAINING RINGMSC MY13-15 TURBO S (FRAME INSERT BOTTOM) STATIC SHIM RETAINING RING

TECHNICAL SPECIFICATIONS