SUB: SHK MY14 OHLINS DEMO ENDURO EVO REBOUND KNOB WITH SCREW (18102-01)SUB: SHK MY14 OHLINS DEMO ENDURO EVO REBOUND KNOB WITH SCREW (18102-01)

TECHNICAL SPECIFICATIONS